TBU Publications
Repository of TBU Publications

Dynamika růstu a změny kvality cukrovky po mimokořenové výživě

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
HŘIVNA, Luděk, Martina CHODUROVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Dynamika růstu a změny kvality cukrovky po mimokořenové výživě. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2012, vol. 128, iss. 5-6, s. 184-192. [cit. 2024-05-20]. ISSN 1210-3306. Dostupné z: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2012/PDF/184-192.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles