Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Core-shell structured polypyrrole-coated magnetic carbonyl iron microparticles and their magnetorheology

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
SEDLAČÍK, Michal, Vladimír PAVLÍNEK, Petr SÁHA, Petra ŠVRČINOVÁ a Petr FILIP. Core-shell structured polypyrrole-coated magnetic carbonyl iron microparticles and their magnetorheology. In: Novel Trends in Rheology IV [online]. Zlín: American Institute of Physics (AIP), 2011, s. 284-291. [cit. 2023-04-02]. ISSN 0094-243X. Dostupné z: http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1375/1/284_1?isAuthorized=no.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články