Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Variational Principle Based Stability Analysis of Non-isothermal Film Blowing Process for Non-Newtonian Fluids

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KOLAŘÍK, Roman a Martin ZATLOUKAL. Variational Principle Based Stability Analysis of Non-isothermal Film Blowing Process for Non-Newtonian Fluids. In: Novel Trends in Rheology IV [online]. Zlín: American Institute of Physics (AIP), 2011, s. 56-74. [cit. 2021-07-28]. ISSN 0094-243X. Dostupné z: http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1375/1/56_1?isAuthorized=no.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články