Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Conformally geodesic mappings satisfying a certain initial condition

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
CHUDÁ, Hana a Josef MIKEŠ. Conformally geodesic mappings satisfying a certain initial condition. Archivum Mathematicum [online]. 2011, vol. 47, iss. 5, s. 389-394. [cit. 2021-01-20]. ISSN 0044-8753. Dostupné z: http://www.emis.ams.org/journals/AM/11-5/mikes2011.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported