Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Simulation of adaptive control applied on tubular chemical reactor

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VOJTĚŠEK, Jiří a Petr DOSTÁL. Simulation of adaptive control applied on tubular chemical reactor. WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer [online]. 2011, vol. 6, iss. 1, s. 1-10. [cit. 2023-03-24]. ISSN 1790-5044. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-library/transactions/heat/2011/53-083.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International