TBU Publications
Repository of TBU Publications

Meziregionální rozdíly v České republice v období 2000-2008

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Meziregionální rozdíly v České republice v období 2000-2008 cs
dc.title Interregional differences in the Czech Republic, 2000-2008 en
dc.contributor.author Baštová, Magdalena
dc.contributor.author Hubáčková, Veronika
dc.contributor.author Frantál, Bohumil
dc.relation.ispartof Moravian Geographical Reports
dc.identifier.issn 1210-8812 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2011
utb.relation.volume 19
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 2
dc.citation.epage 16
dc.type article
dc.language.iso en
dc.subject coefficient of variation en
dc.subject Gini coefficient of concentration en
dc.subject regional disparities en
dc.subject socioeconomic indicators en
dc.subject Theil index en
dc.description.abstract The paper evaluates interregional differences among Czech regions in the period 2000-2008 by three statistical measures of variability applied to selected indicators. Specifically, the analysis uses regular statistical measures of regional differentiation as the coefficient of variation, Gini coefficient of concentration as well as Theil index. Regional disparities were studied for selected socioeconomic indicators such as GDP per capita, registered unemployment rate, average monthly gross wage and entrepreneurial activity. The results of this paper show that interregional differences at the level of NUTS 3 regions are very small in the selected years and exhibit no significant change over the period 2000-2008. © INSTITUTE OF GEONICS ASCR, v.v.i. 2010. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002664
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/11:43866444!RIV12-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43866552
utb.identifier.scopus 2-s2.0-79961130932
utb.identifier.wok 000208708200001
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2012-02-10T13:15:26Z
dc.date.available 2012-02-10T13:15:26Z
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Hubáčková, Veronika
utb.fulltext.affiliation BAŠTOVÁ Magdalena, HUBÁČKOVÁ Veronika, FRANTÁL Bohumil Authors’ addresses: Mgr. Magdalena BAŠTOVÁ, M.A. Department of Geography, University of West Bohemia Veleslavínova 42, Plzeň 306 19, Czech Republic e-mail: bastovam@kge.zcu.cz Mgr. Veronika HUBÁČKOVÁ Department of Regional Development, Public Sector Administration and Law, Tomas Bata University in Zlín Mostní 5139, Zlín 760 01, Czech Republic e-mail: hubackova@fame.utb.cz RNDr. Bohumil FRANTÁL Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic Department of Environmental Geography Drobného 28, 60200 Brno, Czech Republic email: frantal@geonika.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references BAŠTOVÁ, M., DOKOUPIL, J., MATUŠKOVÁ, A., PREIS, J. (2008): Problematika hodnocení regionálních rozdílů. Miscellanea Geographica, No. 14, p. 169–174. BLAŽEK, J. (1996): Meziregionální rozdíly v České republice v transformačním období. Geografie – Sborník České geografické společnosti, Vol. 101, No. 4, pp. 265–277. BLAŽEK, J. (1999): Regional Development and Regional Policy in Central East European Countries in the Perspective of EU Eastern Enlargement. In: Hampl, M. et al.: Geography of Societal Transformation in the Czech Republic. Charles University, p. 181–208. BLAŽEK, J., CSANK, P. (2007): Nová fáze regionálního rozvoje v ČR? Sociologický časopis, Vol. 43, No. 5, p. 945–965. CEC (Commission of the European Communities) (2004): Third Report on Economic and Social Cohesion. European Commission, Brussels. CEC (Commission of the European Communities) (2007): Fifth Report on Economic and Social Cohesion. European Commission, Brussels. CHABIČOVSKÁ, K. (2008): Vymezování problémových regionů v rámci krajů. Rigorózní práce. Brno, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, 101 pp. COWELL, F. A., JENKINS, S. P. (1995): How Much Inequality Can We Explain? A Methodology and an Application to the United States. Economic Journal, Vol. 105, No. 429, p. 421–430. Czech Statistical Office (CSO) 2009, 2010 [online] www.czso.cz. DAVISON, A.C., HINKLEY, D. (1997): Bootstrap Methods and Their Application. Series in Statistical and Probabilistic Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, 582 pp. DUNFORD, M., PERRONS, D. (1994): Regional Inequality, Regimes of Accumulation and Economic Development in Contemporary Europe. Transactions of the Institute of British Geographers, Vol. 19, No. 2, p. 163–182. EFRON, B., TIBSHIRANI, R. J. (1993): An Introduction to the Bootstrap. Monographs on Statistics & Applied Probability 57. Chapman and Hall, New York, 436 pp. EZCURRA, R. et al. (2007): The Dynamics of Regional Disparities in Central and Eastern Europe During Transition. European Planning Studies, Vol. 15, No. 10, p. 1397–1421. EZCURRA, R., RAPUN, M. (2006): Regional Disparities and National Development Revisited. The Case of Western Europe. European Urban and Regional Studies, Vol. 13, p. 355–369. FACHINELLI, H. et al. (2008): Identifikace, dekompozice a hodnocení regionálních disparit. Výzkumná studie DÚ 3. VŠB – TU Ostrava, 74 pp. GALVASOVÁ, I., BINEK, J. (2008): Approaches to differentiation of socioeconomic phenomena in territory. In: Sborník z 15. mezinárodní konference Geografické aspekty středoevropského prostoru. MUNI Brno. GIANNETTI, M. (2002): The Effects of Integration on Regional Disparities: Convergence, Divergence or Both? European Economic Review, Vol. 46, pp. 539–567. GOSCHIN, Z. et al. (2008): The Current State and Dynamics of Regional Disparities in Romania. The Journal of the Romanian Regional Science Association, Vol. 2, No. 2, p. 81–105. HALMAI, P., VASARY, V. (2010): Real Convergence in the New Member States of the European Union (Shorter and Longer Term Prospects). The European Journal of Comparative Economics, Vol. 7, No. 1, p. 229–253. HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 147 pp. HAMPL, M. (2007): Regionální diferenciace současného socioekonomického vývoje v České republice. Sociologický časopis, Vol. 43, No. 5, p. 889–910. HAMPL, M. et al. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 395 pp. HAMPL, M. et al. (2001): Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 328 pp. HIRSCHMAN, A. (1958): The Strategy of Economic Development. Yale University Press, New Haven, l 217 pp. HUČKA, M. et al. (2008a): Vznik regionálních disparit, jejich pojetí, charakteristika a klasifikace. Výzkumná studie DÚ 2. VŠB – TU Ostrava, 94 pp. HUČKA, M. et al. (2008b): Teorie, metodologie a klasifikace regionálních disparit. Výzkumná studie DÚ 2. VŠB – TU Ostrava, 43 pp. Integrated Portal MLSA (Ministry of Labor and Social Affair) 2009 <http://portal.mpsv.cz> JEŽDÍK, V., CHLAD, M. (2009): Rozdíly mezi kraji ČR: Vývoj a příčiny. Český statistický úřad Praha. 32 pp. KUNC, J. (2006): Bosch Diesel – Not only an industrial phenomenon in the Vysočina region (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, Vol. 14, No. 1, p. 29–38. KUTSCHERAUER, A. (2007): Východiska výzkumu regionálních disparit v územním rozvoji České republiky. Regionální disparity – elektronický časopis, No. 1, pp. 6–12. [online] <http://disparity.vsb.cz/>. LAMBERT, P. J. (2001): The Distribution and Redistribution of Income. Manchester University Press, Manchester, 313 pp. LITCHFIELD, J. A. (1999): Inequality: Methods and Tools. Text for World’s Bank Web Site on Inequality, Poverty, and Social-Economic Performance. [online] <www.worldbank.org/poverty/inequal/index.htm>. MATLOVIČ, R., MATLOVIČOVÁ, K., KLAMÁR, R. (2008): Vývoj regionálních disparit začiatkom 21. storočia na Slovensku vo svetle vybraných indikátorov. Regionální studia, No. 2, p. 2–12. NETRDOVÁ, P., NOSEK, V. (2009): Přístupy k měření významu geografického rozměru společenských nerovnoměrností. Geografie – Sborník České geografické společnosti, Vol. 114, No. 1, p. 52–65. NOSEK, V. (2010): Prostorové aspekty sociálních nerovnoměrností: Česko v kontextu střední a východní Evropy. Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 131 pp. NOVOTNÝ, J. (2007): On the Measurement of Regional Inequality: Does Spatial Dimension of Income Inequality Matter? Annals of Regional Science, Vol. 41, No. 3, p. 563–580. NOVOTNÝ, J., NOSEK, V. (2009): Nomothetic geography revisited: statistical distributions, their underlying principles, and inequality measures. Geografie – Sborník České geografické společnosti, Vol. 114, No. 4, p. 282 – 297. ÖZASLAN, M. et al. (2006): Regional Disparities and Territorial Indicators in Turkey: Socio-Economic Development Index (SEDI). ERSA Conference Paper ersa06p858, European Regional Science Association. QUADRADO, L., HEIDMAN, W., FOLMER, H. (2001): Multidimensional Analysis of Regional Inequality: The Case of Hungary. Social Indicators Research, Vol. 56, No. 1, p. 21–42. R Development Core Team (2010): R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. [online] <http://www.R-project.org>. RODRIGUEZ-POSE, A. (1999): Convergence or Divergence? Types of Regional Responses to Socio-Economic Change in Western Europe. Journal of Economic and Social Geography, Vol. 90, No. 4, p. 365–378. S original, from StatLib and by Rob Tibshirani. R port by Friedrich Leisch (2007): bootstrap: Functions for the Book „An Introduction to the Bootstrap“. R package vision 1.0-22. [online] <http://www.R-project.org>. SHORROCKS, A., WAN, G. (2005): Spatial Decomposition of Inequality. Journal of Economic Geography, Vol. 5, No. 1, p. 59–81. SUCHÁČEK, J. (2005): Core-Periphery in the Czech Republic. In: Sborník příspěvků New Members – New Challenges for the European Regional Development Policy, CERS, p. 394–399. ŠTIKA, R. (2004): Regionální rozdíly v Česku v 90. letech v kontextu novodobého vývoje. Geografie – Sborník České geografické společnosti, Vol. 109, No. 1, p. 15–26. TONDL, G. (2001): Convergence after Divergence? Regional Growth in Europe. Springer, Wien, 347 pp. Zeileis, A. (2009): ineq: Measuring Inequality, Concentration, and Poverty. R package version 0.2-9. [online] <http: CRAN.R-project.org/package=ineq>.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
utb.fulltext.faculty Faculty of Management and Economics
utb.fulltext.ou Department of Regional Development, Public Sector Administration and Law
Find Full text

Files in this item

Show simple item record