TBU Publications
Repository of TBU Publications

Způsob výroby bionafty z tuků a olejů

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace patentu:
KOLOMAZNÍK, Karel, Karel KLEIN, Vladimír VAŠEK, Dagmar JANÁČOVÁ a Miloš JELÍNEK. Způsob výroby bionafty z tuků a olejů. IPC: C10L 1/18. Česká republika. Patentový spis, CZ 2008-18 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2008-18.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles