Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Fermentovaný masný výrobek s obsahem probiotické kultury

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
ROUBAL, Petr, Alexandra ŠALAKOVÁ, Jan HRABĚ a Ivan HOLKO. Fermentovaný masný výrobek s obsahem probiotické kultury. IPC: A23L 1/317. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2010-23601 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/23601.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články