Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Hybridní feromagnetické plnivo a polymerní magnetický kompozit na jeho bázi

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
KAZANTSEVA, Natalia E., Irina Yu. SAPURINA, Jaroslav STEJSKAL, Petr SÁHA a Jarmila VILČÁKOVÁ. Hybridní feromagnetické plnivo a polymerní magnetický kompozit na jeho bázi. IPC: H01B 1/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2008-20144 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1074012&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články