Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Katétr pro intracervikální inseminaci

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
HUMPOLÍČEK, Petr, Petr SÁHA, Marián LEHOCKÝ a Tomáš SEDLÁČEK. Katétr pro intracervikální inseminaci. IPC: A61D 19/02. Česká republika. Patentový spis, CZ 2008-431 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1073018&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články