Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Antistatická antibakteriální sandálová obuv

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
LEHOCKÝ, Marián, Petr SÁHA, Tomáš SEDLÁČEK, Pavel ŠKARKA a Gustav HLÁVKA. Antistatická antibakteriální sandálová obuv. IPC: A43B 1/14. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2009-22054 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/22054.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články