Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Obuvnická stélka, zejména pro ortopedickou, diabetickou nebo sportovní obuv

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
BRIŠ, Petr a Jiří KUBĚNA. Obuvnická stélka, zejména pro ortopedickou, diabetickou nebo sportovní obuv. IPC: A43B 13/38. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2011-24703 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1702118&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články