TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro regulaci teploty a kontrolu čistoty ovzduší v horkých provozech

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
BRIŠ, Petr a Jiří KUBĚNA. Zařízení pro regulaci teploty a kontrolu čistoty ovzduší v horkých provozech. IPC: F24F 5/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2009-21839 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/21839.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles