Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ZELINKA, Ivan a Sergej ČELIKOVSKÝ. Frontiers. Studies in Computational Intelligence [online]. 2010, vol. 267, s. 519-521. [cit. 2021-09-18]. ISSN 1860-949X. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/x842g1h6662q7kx5/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články