Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Srovnání systému prevence užívání návykových látek v Belgii a v České republice

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠRAHŮLKOVÁ, Kateřina a W. VANDERPLASCHEN. Srovnání systému prevence užívání návykových látek v Belgii a v České republice. Adiktologie. 2010, vol. 10, iss. 3, s. 180-187. ISSN 1213-3841.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články