TBU Publications
Repository of TBU Publications

Srovnání systému prevence užívání návykových látek v Belgii a v České republice

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
ŠRAHŮLKOVÁ, Kateřina a W. VANDERPLASCHEN. Srovnání systému prevence užívání návykových látek v Belgii a v České republice. Adiktologie. 2010, vol. 10, iss. 3, s. 180-187. ISSN 1213-3841.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles