Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

An asymptotic formula for solutions of nonoscillatory half-linear differential equations

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DOŠLÝ, Ondřej a Jana ŘEZNÍČKOVÁ. An asymptotic formula for solutions of nonoscillatory half-linear differential equations. Archivum Mathematicum [online]. 2011, vol. 47, iss. 1, s. 69-75. [cit. 2021-01-23]. ISSN 0044-8753. Dostupné z: http://www.pdf.dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/141510/ArchMathRetro_047-2011-1_6.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported