TBU Publications
Repository of TBU Publications

Biologická rozložitelnost směsí polyvinylalkoholu a modifikovaných přírodních polymerů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Biologická rozložitelnost směsí polyvinylalkoholu a modifikovaných přírodních polymerů cs
dc.title Biodegradation of mixed films on the base of PVAL and modified natural polymers en
dc.contributor.author Julinová, Markéta
dc.contributor.author Hoffmann, Jaromír
dc.contributor.author Bakoš, Dušan
dc.relation.ispartof 56. sjezd chemických společností
dc.identifier.issn 0009-2700 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
dc.citation.spage 534
dc.event.title 56. sjezd chemických společností
dc.event.sdate 2004-09-06
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.subject polyvinylalkohol cs
dc.subject biopolymery cs
dc.subject směsi cs
dc.subject biologická rozložitelnost cs
dc.subject poly(vinyl)alcohol en
dc.subject biopolymers en
dc.subject blends en
dc.subject biodegradation en
dc.description.abstract Biodegradace komerčního PVA za přítomnosti směsné čistírenské mikrobiální kultury adaptované na PVA probíhala s lagovou fází max. 20 hod, úplný rozklad nastal za cca 100 hod. Doba rozkladu PVA obsaženého ve směsných fólií obsahujících výše jmenované komponenty v různém procentuálním zastoupení byla cca 100 hod s lagovou fází cca 20 hod. Pokles rychlostní konstanty podle DPVA byl způsoben přítomností snadno rozložitelného substrátu (rozkládal se přednostně). Z výsledků jednoznačně vyplývá, že použitá "plniva" nemají v daném procentuálním zastoupení negativní vliv na lagovou fázi, dobu a rychlost rozkladu. Modifikované přírodní polymery mohou být plnivem vhodným pro výrobu směsných filmů na bázi PVA. Biologický rozklad ligninu 2 byl podle očekávání mnohem pomalejší; 45 % ligninu (podle DCO2) bylo rozloženo za 400 hod testu. Při rozkladu ligninu 2 docházelo k produkci huminových látek. Je na zváženou zda je lignin 2 vhodným modifikátorem s ohledem na rostoucí nároky na základní ukazatele čistoty vod. cs
dc.description.abstract Pure PVA is degraded with an adapted wastewater treatment culture is the lag phase max 24 hours for pure PVA and complete breakdown comes about in 200 hours, the lag phase for mixed films is max 5 hours and actual breakdown proceeds in one stage. Biological disposal of substrate was accelerated to about 150 hours###.. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002276
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502528
utb.identifier.obdid 12052291
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:31Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:31Z
utb.contributor.internalauthor Julinová, Markéta
utb.contributor.internalauthor Hoffmann, Jaromír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record