TBU Publications
Repository of TBU Publications

Biologická rozložitelnost směsí polyvinylalkoholu a modifikovaných přírodních polymerů

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
JULINOVÁ, Markéta, Jaromír HOFFMANN a Dušan BAKOŠ. Biologická rozložitelnost směsí polyvinylalkoholu a modifikovaných přírodních polymerů. In: 56. sjezd chemických společností [online]. Česká společnost chemická (ČSCH), 2004, s. 534. ISSN 0009-2700.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles