TBU Publications
Repository of TBU Publications

Analýza oxidu uhličitého vznikajícího při biodegradaci plastů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Analýza oxidu uhličitého vznikajícího při biodegradaci plastů cs
dc.title Analysis of carbon dioxide evolved during biodegradation of plastics en
dc.contributor.author Dřímal, Pavel
dc.contributor.author Hoffmann, Jaromír
dc.relation.ispartof 56. sjezd chemických společností
dc.identifier.issn 0009-2700 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
dc.citation.spage 697
dc.event.title 56. sjezd chemických společností
dc.event.sdate 2004-09-06
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2004_08_01.pdf
dc.subject analýza headspace cs
dc.subject sledování biodegradací cs
dc.subject plynová chromatografie cs
dc.subject analysis of headspace en
dc.subject assessing of biodegradation en
dc.subject gas chromatography en
dc.description.abstract Cílem této práce byla aplikace plynově chromatografické analýzy pro posuzování průběhu biorozkladů na základě měření produkce CO2, respektive spotřeby O2 v headspace. Byla použita dosud užívaná restovací aparatura pro testování biorozkladů (dle ASTM D 5209). Titrační způsob analýzy CO2 byl doplněn o chromatografickou analýzu plynné fáze. cs
dc.description.abstract The aim of this work was application of gas chromatographic analysis for assessing of the course of biodegradation according to measurement of amount of CO2 or amount of O2 in headspace. Testing apparatus for assessment of biodegradation according to ASTM D 5209 was used. Current technique of analysis of CO2 was supplemented with chromatographic analysis of gaseous phase including analysis of O2. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002275
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502446
utb.identifier.obdid 12052280
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:31Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:31Z
utb.contributor.internalauthor Dřímal, Pavel
utb.contributor.internalauthor Hoffmann, Jaromír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record