TBU Publications
Repository of TBU Publications

Analýza oxidu uhličitého vznikajícího při biodegradaci plastů

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
DŘÍMAL, Pavel a Jaromír HOFFMANN. Analýza oxidu uhličitého vznikajícího při biodegradaci plastů. In: 56. sjezd chemických společností [online]. Česká společnost chemická (ČSCH), 2004, s. 697. [cit. 2024-07-15]. ISSN 0009-2700. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2004_08_01.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles