Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Processing poultry feathers into keratin hydrolysate through alkaline-enzymatic hydrolysis

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MOKREJŠ, Pavel, Petr SVOBODA (FT), Josef HRNČIŘÍK, Dagmar JANÁČOVÁ a Vladimír VAŠEK. Processing poultry feathers into keratin hydrolysate through alkaline-enzymatic hydrolysis. Waste Management and Research [online]. 2011, vol. 29, iss. 3, s. 260-267. [cit. 2024-07-14]. ISSN 0734-242X. Dostupné z: http://wmr.sagepub.com/content/29/3/260.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články