Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Teaching of MATLAB programming using complex game

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PERŮTKA, Karel a Michal HECZKO. Teaching of MATLAB programming using complex game. 2007 37th Annual Frontiers in Education Conference, Global Engineering : Knowledge Without Borders - Opportunities Without Passports, Vols 1-4 [online]. 2007, s. 1245-1250. [cit. 2024-05-26]. ISSN 0190-5848. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4417984.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články