Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Polyolefín/jíl nanokompozity: srovnání mechanických a bariérových vlastností

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KUBIŠOVÁ, Hana a Dagmar MĚŘÍNSKÁ. Polyolefín/jíl nanokompozity: srovnání mechanických a bariérových vlastností. In: IVth International Conference on Times of Polymers (Top) and Composites [online]. Ischia: American Institute of Physics (AIP), 2008, s. 178-180. [cit. 2021-09-26]. ISSN 0094-243X. Dostupné z: http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=APCPCS001042000001000178000001&idtype=cvips&gifs=yes&ref=no.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články