TBU Publications
Repository of TBU Publications

The risk transfer through securitization

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
KAMENÍKOVÁ, Blanka a Aleš SKOPALÍK. The risk transfer through securitization. In: Řízeni a modelování finančních rizik [online]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 65-69.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles