Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Fracture properties of polypropylene reinforced with short glass fibres: The influence of temperature, notch length and geometry

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ELISEK, Petr a Miroslav RAAB. Fracture properties of polypropylene reinforced with short glass fibres: The influence of temperature, notch length and geometry. In: Engineering against Fracture [online]. Patras: Springer, 2009, s. 81-91. [cit. 2021-05-16]. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/h178n2380w64h6l4/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články