Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Photodegradation of Polypropylene with sorbitol-based nucleating agent

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ČERMÁK, Roman, Jana NAVRÁTILOVÁ a Lubomír VAŠEK. Photodegradation of Polypropylene with sorbitol-based nucleating agent. In: Latest Trends on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology [online]. Corfu Island: World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 2010, s. 424-428. [cit. 2024-06-23]. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Corfu/EMEGEO/EMEGEO-72.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články