Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

CoulArray detector as a tool for estimation of acute toxicity of silver(I) ions

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HÚSKA, Dalibor, Vojtěch ADAM, Aleš HORNA, Zdenka SVOBODOVÁ, Ondřej ZÍTKA, Miroslava BEKLOVÁ a René KIZEK. CoulArray detector as a tool for estimation of acute toxicity of silver(I) ions. International Journal of Electrochemical Science [online]. 2010, vol. 5, iss. 8, s. 1082-1089. [cit. 2024-06-18]. ISSN 1452-3981. Dostupné z: http://www.electrochemsci.org/papers/vol5/5081082.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International