Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Silver(I) Ions Ultrasensitive Detection at Carbon Electrodes-Analysis of Waters, Tobacco Cells and Fish Tissues

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Olga KRYŠTOFOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Jaromír HUBÁLEK, Vojtěch ADAM, Miroslava BEKLOVÁ, Aleš HORNA, Ladislav HAVEL a René KIZEK. Silver(I) Ions Ultrasensitive Detection at Carbon Electrodes-Analysis of Waters, Tobacco Cells and Fish Tissues. Sensors [online]. 2009, vol. 9, iss. 9, s. 6934-6950. [cit. 2021-07-28]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1424-8220/9/9/6934/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International