TBU Publications
Repository of TBU Publications

An Overview of Tobacco Economy in the World and in Turkey

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title An Overview of Tobacco Economy in the World and in Turkey en
dc.contributor.author Köprülü, Onur
dc.contributor.author Alkan, Bora
dc.contributor.author Alkan, Isil
dc.relation.ispartof Journal of Applied Sciences Research
dc.identifier.issn 1816-157X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 5
utb.relation.issue 10
dc.citation.spage 1780
dc.citation.epage 1784
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI) en
dc.relation.uri http://www.aensionline.com/jasr/jasr/2009/1780-1784.pdf
dc.subject výroba tabáku a obchod cs
dc.subject Turecko cs
dc.subject politika cs
dc.subject Tobacco production and trade en
dc.subject Turkey en
dc.subject policy en
dc.description.abstract Tabák jako plodina byl objeven před čtyřmi staletími a poprvé byl používán jako rostlina při náboženských slavnostech. Po objevení Ameriky a po přivezení tabáku do Evropy se dostaly tabákové výrobky do opředí po celém světě. Tabák představoval v minulosti významnou vývozní položku pro mnoho zemí jako je Čína, Brazílie, Indie, Spojené Státy Americké (USA) a Argentina. Nicméně, od okamžiku, kdy byl tabák představen Osmanské říše, získal turecký tabák na světových trzích dobrou pověst svou vysokou kvalitou. Cílem této studie je poskytnout informace o výši spotřeby cigaret, tabákové ekonomice na světě a v Turecku a také ukázat význam tabáku pro výrobu a obchod zemí, které tabák vyrábí. Tato studie také nabídne návrhy politiky obchodu s tabákem v Turecku. cs
dc.description.abstract Tobacco as a crop discovered four centuries ago, has first been used as a plant in religious celebrations. After the discovery of America and after its arrival to Europe, tobacco has come to the fore worldwide. Tobacco has been of the important export items for many countries such as China, Brazil, India, United States of America (USA) and Argentina. However, since tobacco has been introduced to Ottoman Empire, Turkish tobacco has gained a good reputation with its high quality in world markets. The aim of this study is to give information about the dimensions of cigarette consumption, tobacco economy in the world and in Turkey and also to show the importance of tobacco production and trade for producer countries. This study also proffers suggestions to policy makers about tobacco production in Turkey. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001670
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508480
utb.identifier.obdid 43861619
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77949909317
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Köprülü, Onur
Find Full text

Files in this item

Show simple item record