TBU Publications
Repository of TBU Publications

Multilateral Interoperability Programme

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Multilateral Interoperability Programme en
dc.contributor.author Buřita, Ladislav
dc.relation.ispartof Radioengineering
dc.identifier.issn 1210-2512 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 18
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 627
dc.citation.epage 630
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Vysoké učení technické v Brně (VUT v Brně) cs
dc.relation.uri http://www.urel.feec.vutbr.cz/RADIOENG/number.php?number=4&year=2009
dc.subject interoperabilita cs
dc.subject informační systémy pro velení a řízení cs
dc.subject mnohostranný program interoperability (MIP) cs
dc.subject JC3IEDM cs
dc.subject data cs
dc.subject model cs
dc.subject AČR cs
dc.subject NATO cs
dc.subject Interoperability en
dc.subject Command and Control Information System (C2IS) en
dc.subject Multilateral Interoperability Programme (MIP) en
dc.subject Joint Consultation Command and Control Information Exchange Data Model (JC3IEDM) en
dc.subject data en
dc.subject model en
dc.subject test en
dc.subject CAF en
dc.subject NATO en
dc.description.abstract Multilateral Interoperabiliti Program (MIP) je dobrovolnou aktivitou států a organizací NATO. Principem MIP je společný datový model pro výměnu informací k dosažení interoperability v IS pro podporu vellení a řízení. Článek popisuje organizaci MIP, strukturu, plánovací a testovací procesy. cs
dc.description.abstract The Multilateral Interoperability Programme (MIP) is a voluntary and independent activity in NATO environment by the participating nations and organizations. The MIP concept is based on data exchange in form of common exchange data model to achieve the international interoperability in command and control information systems (C2IS) of the tactical units. The article describes the MIP organisations, structure, planning and testing processes. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001642
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508313!RIV10-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43858856
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77956236417
utb.identifier.wok 000273126300007
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Buřita, Ladislav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record