TBU Publications
Repository of TBU Publications

Propojení KM-MCDM v designu rozhodování: nekompromisní konflikt rozpuštění

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Propojení KM-MCDM v designu rozhodování: nekompromisní konflikt rozpuštění cs
dc.title The KM-MCDM interface in decision design: tradeoffs-free conflict dissolution en
dc.contributor.author Zelený, Milan
dc.relation.ispartof International Journal of Applied Decision Sciences
dc.identifier.issn 1755-8085 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 1
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 3
dc.citation.epage 23
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Inderscience Publishers en
dc.identifier.doi 10.1504/IJADS.2008.017951
dc.relation.uri http://www.inderscience.com/offer.php?id=17951
dc.subject rozhodování cs
dc.subject design rozhodování cs
dc.subject proces rozhodování cs
dc.subject vícenásobná kritéria rozhodování cs
dc.subject MCDM cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject znalostní management cs
dc.subject KM cs
dc.subject kompromisnost cs
dc.subject nekompromisnost cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject konflikt rozpuštění cs
dc.subject řešení konfliktu cs
dc.subject decision making en
dc.subject decision design en
dc.subject decision process en
dc.subject multiple criteria decision making en
dc.subject MCDM en
dc.subject optimisation en
dc.subject knowledge management en
dc.subject KM en
dc.subject tradeoffs en
dc.subject tradeoffs-free en
dc.subject conflict dissolution en
dc.subject conflict resolution. en
dc.description.abstract Koncepce designu rozhodování jsou představeny prostřednictvím vícenásobných kritérií rozhodování (MCDM), znalostního managementu (KM) a optimalizace. Konflikt procesu rozhodování je definován jako absence prominentní nekompromisní alternativy. Protože kompromisnost je vlastností alternativ (měřených), a nikoli kritérií (opatření), navržení optimálního rozhodnutí zahrnuje navrhování nekompromisních alternativ (nebo jejích zastoupení). Proces rozhodování se stává důležitější než jeho výsledek: vysoká kvalita zpracování zaručuje vysokou kvalitu výsledku, a ne naopak. A sloučení MCDM a KM na podporu integrovaného rozhodování je nastíněn. Z paradigmatu založeném na procesu MCDM vyplývá: rozhodování není ani umění, ani věda, ale dovednost založená na znalosti nebo praxi cs
dc.description.abstract Concepts of decision design are introduced via Multiple Criteria Decision Making (MCDM), Knowledge Management (KM) and optimisation. Decision-making conflict is defined as the absence of a prominent tradeoffs-free alternative. Because tradeoffs are properties of alternatives (the measured) and not of criteria (the measures), designing an optimal decision involves designing a tradeoffs-free alternative (or its proxy). Decision-making process becomes more important than its outcome: high-quality process assures high-quality outcome, not vice versa. A merger of MCDM and KM into an integrated decision support is outlined. Process-based MCDM paradigm emerges: decision making is neither art nor science ? but knowledge-based skill or practice. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001637
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/08:63507778!RIV09-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43856981
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84969447081
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Zelený, Milan
utb.fulltext.affiliation Milan Zeleny Fordham University, GBA, New York, USA The Tomas Bata University, CAEV, Zlin, Czech Republic E-mail: mzeleny@fordham.edu E-mail: mzeleny@o2active.cz Website: www.bnet.fordham.edu/zeleny/ Website: www.milanzeleny.com
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references References Dawson, R. (2005) Developing Knowledge-Based Client Relationships, Elsevier, Burlington, MA. Bennis, W. and Tichy, N. (2007) ‘Judgment trumps experience’, The Wall Street Journal, Eastern edition, November 29, p.A19. Friedman, M. (1962) Price Theory: A Provisional Text, Aldine, Chicago, IL, p.6. Nonaka, I. (1991) ‘The knowledge-creating company’, Harvard Business Review, pp.96–104. Ryle, G. (1949) The Concept of Mind, Hutchinson, London. Tichy, N.M. and Bennis, W.G. (2007) Judgment: How Winning Leaders Make Great Calls, Penguin Group, New York. Zeleny, M. (2005a) ‘The evolution of optimality: De Novo programming’, in Coello Coello, C.A., Aguirre, A.H. and Zitzler, E. (Eds.): Evolutionary Multi-Criterion Optimization 2005, LNC 3410, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, pp.1–13. Zeleny, M. (2005b) Human Systems Management: Integrating Knowledge, Management and Systems, World Scientific, Hackensack, NJ. Zeleny, M. (2006a) ‘Knowledge-information autopoietic cycle: towards the wisdom systems’, Int. J. Management and Decision Making, Vol. 7, pp.3–18. Zeleny, M. (2006b) ‘From knowledge to wisdom: on being informed and knowledgeable, becoming wise and ethical’, Int. J. Information Technology & Decision Making, Vol. 5, No. 4, pp.751–762. Zeleny, M. (2007) ‘The mobile society: effects of global sourcing and network organization’, Int. J. Mobile Learning and Organization, Vol. 1, No. 1, pp.30–40. Bibliography Carr, N.G. (2003) ‘IT does not matter’, Harvard Business Review, Vol. 81, No. 5, pp.41–52. Carr, N.G. (2004) Does IT Matter? Information Technology and the Corrosion of Competitive Advantage, Harvard Business School Press, Cambridge. Jackson, F. (2004) The Escher Cycle, Thomson Learning, Mason, OH. Kazuo, I. and Nonaka, I. (2006) Knowledge Creation and Management: New Challenges for Managers, Oxford University Press, USA. Pfeffer, J. and Sutton, R.I. (2000) The Knowing-Doing Gap: How Smart Companies Turn Knowledge into Action, Harvard Business School Press, Cambridge. Zeleny, M. (1982) Multiple Criteria Decision Making, McGraw-Hill, New York. Zeleny, M. (1987) ‘Management support systems: towards integrated knowledge management’, Human Systems Management, Vol. 7, pp.59–70. Zeleny, M. (2001) Information Technology in Business, Thomson, London.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record