Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Impact of hyperprolific line on litter size in multiplication herd

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HUMPOLÍČEK, Petr a Zdeněk TVRDOŇ. Impact of hyperprolific line on litter size in multiplication herd. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2009, vol. 57, iss. 2, s. 151-154. [cit. 2020-10-28]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2009057020151.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International