TBU Publications
Repository of TBU Publications

Inovace výuky procesního řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
TUČEK, David a Zuzana TUČKOVÁ. Inovace výuky procesního řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. E+M Ekonomie a Management [online]. 2007, vol. 10, iss. 2, s. 44-50. [cit. 2023-06-05]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/141-innovation-in-the-tuition-of-process-management-at-tomas-bata-university/.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International