TBU Publications
Repository of TBU Publications

Od znalosti k moudrosti: Od informovanosti a vědění k moudrosti a etice

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Od znalosti k moudrosti: Od informovanosti a vědění k moudrosti a etice cs
dc.title From knowledge to wisdom: On being informed and knowledeable, becoming wise and ethnical en
dc.contributor.author Zelený, Milan
dc.relation.ispartof International Journal of Information Technology and Decision Making
dc.identifier.issn 0219-6220 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 5
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 751
dc.citation.epage 762
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. en
dc.subject znalostní společnost cs
dc.subject systémy řízení cs
dc.subject znalostní řízení cs
dc.subject moudrost cs
dc.subject systémy moudrosti cs
dc.subject přidaná hodnota cs
dc.subject podnikatelská univerzita cs
dc.subject řízení lidských systémů cs
dc.subject outsourcing cs
dc.subject globální zdroje cs
dc.subject integrační strategie cs
dc.subject DIKWE cs
dc.subject knowledge society en
dc.subject management systems en
dc.subject knowledge management en
dc.subject wisdom systems en
dc.subject added value en
dc.subject human systems management en
dc.description.abstract V tomto článku z Xiangshang fóra 2006, navrhujeme projekt Moudrost, mezinárodní síť iniciativy o rozvíjející se nové generaci řídících a podnikatelských systémů založených na znalostech a moudrosti, spíše než údajích a informacích. Toto je hlavní výzvou zejména pro Čínu, která musí usilovat, aby se stala moudrou a etickou, spíše než jen efektivní a účinnou. Hlavní témata projektu zahrnují řízení znalostí, systémy moudrosti, měření přidané hodnoty, podnikatelskou univerzitu a řízení jako profesi. Tato témata jsou klíčová pro rozvoj udržitelné konkurenční výhody kteréhokoliv globálně aspirujícího hospodářství nebo podniku. cs
dc.description.abstract In this paper from the Xianghsang Forum 2006, we propose the Wisdom project, an international network initianitve on developing the next generation of management and anterpreneurial systems based on knowledge and wisdom rather than data and information. This is a major challenge especially for China which must aspire to become wise and ethnical rather than just efficient or effective. Major topics of the project include knowledge management, wisdom systems, added value measures, antrepreneurial university, and management as a profession. These topics are the key ones for developning sustainable competitive advantage of any globally aspiring economy or enterprise. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001511
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/06:63507776
utb.identifier.obdid 43858583
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33845484653
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Zelený, Milan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record