TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv molekulové struktury a zpracovatelské historie na specifickou nukleaci izotaktického polypropylenu

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
CHVÁTALOVÁ, Lenka, Jana NAVRÁTILOVÁ, Roman ČERMÁK, Miroslav RAAB a Martin OBADAL. Vliv molekulové struktury a zpracovatelské historie na specifickou nukleaci izotaktického polypropylenu. Plasty a kaučuk. 2010, vol. 47, iss. 7-8, s. 203-207. ISSN 0322-7340.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles