TBU Publications
Repository of TBU Publications

HPLC analyses used in the determination of phenolic acids in beer: review

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title HPLC analyses used in the determination of phenolic acids in beer: review en
dc.contributor.author Ganbaatar, Chunsriimyatav
dc.contributor.author Valášek, Pavel
dc.contributor.author Kubáň, Vlastimil
dc.contributor.author Hoza, Ignác
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 1213-7103 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 104
utb.relation.issue 16
dc.citation.spage 585
dc.citation.epage 588
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_16-volume_104-year_2010.html
dc.subject Beer en
dc.subject polyphenols en
dc.subject TLC en
dc.subject HPLC chromatography en
dc.subject UV en
dc.subject MS detection en
dc.description.abstract Nedávno se soustředil znovuzrozený zájem na pivo, běžný nápoj bohatý na polyfenoly se středně vysokou antioxidační aktivitou a spojenou s nízkým obsahem ethanolu. Střední nebo umírněná konzumace piva je spojována s možnou prevencí kardiovaskulárních a nádorových onemocnění. Ta je spojována s přítomností polyfenolu v pivě. Pivo obsahuje komplexní směs polyfenolů, jejichž větší část pochází ze sladu a zbylá část z chmele. Mnohé z existujících prací v této oblasti potvrzuje jednoznačně, fenolické kyseliny jsou nejsnáze vstřebávány zažívacím traktem z potravin (včetně ječmene a piva) v porovnání s ostatními skupinami polyfenolických látek. Rosšíření fenolických kyselin v potravinách a potravinářských surovinách je široké a koncentrace jsou významné. Například, ferulová kyselina, hlavní fenolická kyselina v ječmeni a pivu, je přítomná v esterifikované formě, ale aktivita esterasy bakteriálních mikroorganismů přítomných v lidském gastrointestinálním traktu je výrazná. Různé chromatografické techniky byl používány pro stanovení polyfenolů, včetně papírové chromatografie (PC), tenkovrstvé chromatografie (TLC), kapilární elektroforesy (CE), plynové chromatografie (GC) a vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s elektrochemickou (HPLC/ED) nebo hmotnostně spektrometrickou (HPLC/MS) detekcí. Několik vědců studovalo fenolické kyseliny ve sladu a pivu HPLC spojenou s UV-VIS spectrofotometrickou (HPLC/UV-VIS/DAD), fluorimetrickou (HPLC/FLD) detekcí nebo kulometrickou multidetekcí. Avšak počet prací o složení a analytických postupech pro stanovení fenolických kyselin je stále omezené. Úkolem tohoto článku je podat přehled různých HPLC metod a postupů pro přípravu vzorků jež byly použity pro kvantifikaci individuálních fenolických kyselin v pivu. cs
dc.description.abstract Recently, a renewal interest has been focused on beer, a common beverage rich in polyphenols with a moderate antioxidant activity coupled with a low ethanol content. Mild to moderate beer consumption is associated with potential for prevention of cardiovascular and carcinogenesis diseases. This is attributed to the presence of beer polyphenols1. The beer contains a complex mixture of polyphenols, the greater part of which comes from the malt, the remaining portion from the hops. Many of the existing papers in this subject area prove undoubtedly that phenolic acids among all classes of polyphenols in foodstuffs (including barley and beer), are the most easily absorbed from the intestinal tract. The distribution of phenolic acids in foods and raw materials is wide, and the concentrations are considerable. For example, ferulic acid, the main phenolic acid in barley and beer, is present in the esterified form, but an esterase activity of bacterial organ is present in the human gastrointestinal tract. Various chromatographic techniques have been used for the determination of polyphenols, including paper chromatography (PC), thin layer chromatography (TLC), capillary electrophoresis (CE), nuclear magnetic resonance spectrometry, gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC) with electrochemical, HPLC/MS, UV spectrophotometric, or fluorimetric detection. Several researchers have studied phenolic acids in wort and beer by using HPLC coupled with ultraviolet, diode array, coulometric array or fluorimetric detection1 ?3,8,9,19?23. However, the number of reports on the composition of and the analytical procedures for determining phenolic acids in beer are limited. The aim of this review is to provide a summary of the various HPLC and sample preparation methods that have been employed to quantify individual phenolic acids in beer. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001181
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509459!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43864477
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Ganbaatar, Chunsriimyatav
utb.contributor.internalauthor Valášek, Pavel
utb.contributor.internalauthor Kubáň, Vlastimil
utb.contributor.internalauthor Hoza, Ignác
utb.fulltext.affiliation GANBAATAR CHUNSRIIMYATAV, PAVEL VALASEK, VLASTIMIL KUBAN, and IGNAS HOZA Department of Biochemistry and Food Analysis, Faculty of Technology, Tomas Bata University in Zlin, 762 72 Zlin, Czech Republic chunsrii82@yahoo.com
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references 1. Nardini M., Natella F., Scaccini C.: J. Nut. Bio. 17, 14 (2006). 2. Floridi A., Montanari L., Marconi O., Fantozzi P.: J. Agric. Food Chem. 51, 1548 (2003). 3. Szwajgier D.: J. Inst. Brew. 115, 243 (2009). 4. Rijke A., Out P., Niessen W., Ariese F., Gooijer C.: J. Chromatogr. 1112, 31 (2006). 5. Stalikas D.: J. Sep. Sci. 30, 3268 (2007). 6. Whittle N., Eldridge H., Bartley J.: J. Inst. Brew. 105, 89 (1999). 7. Robbins R.: J. Agric. Food Chem. 51, 2866 (2003). 8. Garcia A., Grande C., Gandara S.: J. Chromatogr. 1054, 175 (2004). 9. Dvorakova M., Hulin P., Karabin M., Dostalek P.: Czech J. Food Sci 25, 182 (2007). 10. Naczk M., Shahidi F.: J. Chromatogr. 1054, 95 (2004). 11. Nardini M., Ghiselli.: Food Chem. 84, 137 (2004). 12. Merken M., Beecher G.: J. Agric. Food Chem. 48, 577 (2000). 13. Hayes J.P., Smyth R.M.: Analyst. 112, 1197 (1987). 14. Sanchez F.G., Carnero C., Heredia A.: Anal. Lett. 21, 1243 (1988). 15. Es-Safi N., Fulcrand H.: J. Agric. Food Chem. 47, 2088 (1999). 16. Montanari L., Perretti G., Natella F.: Lebensm.- Technol. 32, 535 (1999). 17. Skerikova V., Grynova L.: Chem. Listy. 98, 343 (2004). 18. Whittle N., Eldridge H., Bartley J.: J. Inst. Brew. 105, 89 (1999). 19. Vanbeneden N., Delvaux F.: J. Chromatogr. 1136, 237 (2006). 20. Rehova L., Skerikova V., Jandera P.: J. Sep. Sci. 27, 1345 (2004). 21. Jandera P., Skerikova., Rehova L.: J. Sep. Sci. 28, 1005 (2005). 22. Casella G., Colonna C., Contursi M.: Electroanalysis 19, 1503 (2007). 23. Achilli G., Cellerino G., Gamache H.: J Chromatogr. 632, 111 (1993).
utb.fulltext.sponsorship This work was kindly supported of Czech Ministry of Education, Youth and Sports (Grant No. MSM 7088352101).
utb.fulltext.projects MSM 7088352101
Find Full text

Files in this item

Show simple item record