TBU Publications
Repository of TBU Publications

Optimization reaction conditions and characterization of L-Lactic acid direct polycondensation products catalyzed by non-metal based compound

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Optimization reaction conditions and characterization of L-Lactic acid direct polycondensation products catalyzed by non-metal based compound en
dc.contributor.author Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Kucharczyk, Pavel
dc.contributor.author Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Drbohlav, Jan
dc.contributor.author Šalaková, Alexandra
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Journal of Applied Polymer Science
dc.identifier.issn 0021-8995 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 116
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 1597
dc.citation.epage 1602
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher John Wiley & Sons, Inc. en
dc.identifier.doi 10.1002/app.31445
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.31445/abstract
dc.subject kalorimetrie cs
dc.subject katalýza cs
dc.subject FT-IČ cs
dc.subject polyestery cs
dc.subject syntéza cs
dc.subject calorimetry en
dc.subject catalysts en
dc.subject FT-IR en
dc.subject polyesters en
dc.subject synthesis en
dc.description.abstract Tento článek se zabývá výzkumem přípravy polylaktidu katalyzované nekovovou sloučeninou. Byl připraven nízkomolekulární polylaktid za pomocí katalyzátoru kyseliny metensulfonové. tato studie se zaměřuje na sledování vlivu teploty (130, 145, 160, 175 a 190°C) a času (6, 12, 18 a 24 h) na strukturu (IČ-FT), molekulovou hmotnost (viskozimetrické měření a gelová permeační chromatografie) a tepelné vlastnosti (diferenční skenovací kalorimetrie) produktů reakce. Výsledky ukazují, že optimální koncentrace katalyzátoru je 0,5 hm. %. Nevyšších molekulových hmotností bylo dosaženo po 18 h reakce při teplotě 175°C (Mw=17200 g/mol) cs
dc.description.abstract In this article, we deal with the investigation into a poly(lactic acid) (PLA) preparation process catalyzed by a non-metal based compound. Low-molecular-weight PLA was synthesized by the direct melt polycondensation of L-lactic acid catalyzed by methanesulfonic acid (MSA). This study was focused on the investigation into optimal MSA concentration determinativ and into the temperature (130, 145, 160, 175, and 190_C) and time (6, 12, 18, and 24 h) influence on the structure (Fourier transform infrared spectroscopy), molecular weight (viscometric measurements and gel permeation chromatography), and thermal properties (differential scanning calorimetry) of the samples. The results show an optimal MSA content of 0.5 wt %. The highest molecular weight of PLA prepared by this method was reached after 18 h of reaction at 175_C (weight-average molar mass 1/4 17.2 _ 103 g/mol) en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001162
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509404!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43864288
utb.identifier.scopus 2-s2.0-76949088442
utb.identifier.wok 000275342200047
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sedlařík, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Kucharczyk, Pavel
utb.contributor.internalauthor Kašpárková, Věra
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record