TBU Publications
Repository of TBU Publications

The Effect of Hydrolysis Degree on the Properties of Antibacterial Polymeric Films Based on Poly(vinyl alcohol) and Zinc Sulphate for Biomedical Applications

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title The Effect of Hydrolysis Degree on the Properties of Antibacterial Polymeric Films Based on Poly(vinyl alcohol) and Zinc Sulphate for Biomedical Applications en
dc.contributor.author Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Galya, Tsermaa
dc.contributor.author Sedlaříková, Jana
dc.contributor.author Valášek, Pavel
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Journal of Biomaterials Science - Polymer Edition
dc.identifier.issn 0920-5063 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 21
utb.relation.issue 11
dc.citation.spage 1421
dc.citation.epage 1440
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Brill Academic Publishers/Brill Publishers en
dc.subject polyvinylalkohol cs
dc.subject síran zinečnatý cs
dc.subject stupeň hydrolýzy cs
dc.subject antibakteriální vlastnosti cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject FT-IČ cs
dc.subject Poly(vinyl alcohol) en
dc.subject zinc sulphate en
dc.subject hydrolysis degree en
dc.subject antibacterial properties en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject DSC en
dc.subject FT-IR en
dc.description.abstract Plně a částečně hydrolyzovaný polyvinylakohol byly modifikovány síranem zinečnatým v rozmezí 0-9 hm. % přepočteného obsahu zinku pomocí odlévací techniky z polymerního roztoku. Výsledné filmy byly charakterizovány pomocí optické mikroskopie, infračervené spektroskopie a testování mechanických vlastností v tahu. Dále byla použita metoda testování na agarových miskách a zřeďovací metoda pro stanovení antibakteriální aktivity proti Gram negativním (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae) i Gram pozitivním (Staphylococcus aureus)bakteriím. Byl aplikovám matematický model pro nalezení parametrů popisujících antibakteriální aktivitu filmů. Výsledky ukazují, že stupeň hydrolýzy hraje záadní roli ve všech sledovaných vlastnostech včetně antimikrobiálních vlastností materiálů na bázi polyvinylalkoholu. cs
dc.description.abstract Fully and partially hydrolyzed poly(vinyl alcohol) (PVA) was modified with zinc sulphate in the concentration range from 0 to 9 wt% of recalculated zinc content using the solvent cast technique. The resulting polymeric films were characterized by optical microscopy, stress?strain analysis, differential scanning calorimetry and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR?ATR). In addition, agar diffusion test and dilution and spread plate technique were used for determination of antibacterial properties of the films against both Gram-positive (Staphylococcus aureus) and Gram-negative (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae) bacterial strains. A mathematical model was applied on the measured data and parameters characterizing the antibacterial efficiency of the material were calculated and discussed. The results revealed that the PVA hydrolysis degree can play an important role in all studied properties, including antibacterial activity of the all PVA-based materials. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001159
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509400!RIV11-MPO-28110___
utb.identifier.obdid 43864284
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77954872619
utb.identifier.wok 000280487800002
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sedlařík, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Galya, Tsermaa
utb.contributor.internalauthor Sedlaříková, Jana
utb.contributor.internalauthor Valášek, Pavel
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record