TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kdoule jako vhodný zdroj vlákniny a nutričních složek

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kdoule jako vhodný zdroj vlákniny a nutričních složek cs
dc.title Quinces like a good source of fibers and nutrition factors en
dc.contributor.author Sengee, Zultsetseg
dc.contributor.author Kramářová, Daniela
dc.contributor.author Rop, Otakar
dc.contributor.author Hoza, Ignác
dc.relation.ispartof Výživa a potraviny
dc.identifier.issn 1211-846X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 65
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 124
dc.citation.epage 126
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Výživaservis s.r.o. cs
dc.relation.uri http://www.agronavigator.cz/default.asp?typ=1&val=104592
dc.subject quince en
dc.subject HPLC en
dc.subject digestibility en
dc.subject fiber en
dc.description.abstract Kdouloň (Cydonia oblonga Mill.) a její plody jsou dnes u nás méně rozšířeným ovocným druhem. Práce poukazuje na vysokou nutriční hodnotu tohoto ovoce, která je známá v západní Evropě. Výzkum byl proveden u genotypů, které jsou potencionálně vhodné pro pěstování v ČR. Konkrétně bylo stanovováno množství pektinu, vlákniny, organických kyselin, minerálních látek a vitaminu C. Měřena byla taktéž jejich stravitelnost. Z výsledků vyplývá vhodnost využití kdoulí ve výživě, podobně jako je tomu v mnoha zemích EU. cs
dc.description.abstract Quince (Cydonia oblonga Mill.) and its fruits were tested due to their nutrition benefit. In this study these methods were follows: dry matter, total organic acid content, minerals, crude protein and fiber, vitamin C by HPLC, digestibility and pectin content. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001153
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509390!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43864273
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sengee, Zultsetseg
utb.contributor.internalauthor Kramářová, Daniela
utb.contributor.internalauthor Rop, Otakar
utb.contributor.internalauthor Hoza, Ignác
Find Full text

Files in this item

Show simple item record