TBU Publications
Repository of TBU Publications

Influence of the technological conditions on quality by grinding

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Influence of the technological conditions on quality by grinding en
dc.contributor.author Lukovics, Imrich
dc.contributor.author Rokyta, Luboš
dc.relation.ispartof Strojírenská technologie
dc.identifier.issn 1211-4162 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 14
utb.relation.issue zvláštní
dc.citation.spage 159
dc.citation.epage 162
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) cs
dc.subject broušení cs
dc.subject kmitání cs
dc.subject polymery cs
dc.subject Grinding en
dc.subject Oscillation en
dc.subject Polymers. en
dc.description.abstract Příspěvek uvádí vliv technologických podmínek, tj. radiálního posuvu a tangenciálního posuvu na jakost povrchu charakterizovanou průměrnou aritmetickou drsností a materiálovým poměrem profilu, uvádí též vliv kmitání na tyto parametry při broušení kovů a plastů. Kmitání technologické soustavy bylo hodnoceno pomocí laserinterferometrie. Brousicí kotouče byly dynamicky vyvažovány na stroji. V rámci řešení úkolu byly hodnoceny též dynamické charakteristiky brousicího procesu. cs
dc.description.abstract A paper presents influence of technological conditions of radial shift and tangential speed of shift on average arithmetic roughness; furthermore, it deals with evaluation of impact of oscillation of technological assembly on quality. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001136
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509350!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43863966
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Lukovics, Imrich
utb.contributor.internalauthor Rokyta, Luboš
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record