TBU Publications
Repository of TBU Publications

High-power grinding Process

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title High-power grinding Process en
dc.contributor.author Lukovics, Imrich
dc.contributor.author Bílek, Ondřej
dc.relation.ispartof Strojírenská technologie
dc.identifier.issn 1211-4162 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 14
utb.relation.issue zvláštní
dc.citation.spage 155
dc.citation.epage 158
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) cs
dc.subject broušení cs
dc.subject vysokorychlostní cs
dc.subject simulace cs
dc.subject brousicí zrno cs
dc.subject Grinding en
dc.subject High-Speed en
dc.subject Simulation en
dc.subject Grinding Grain en
dc.description.abstract Příspěvek uvádí možnosti použití tvarovaných brousicích kotoučů při rychlostním a výkonném broušení. Jsou hodnocené přínosy výkonného broušení v oblasti odebraného množství materiálu a jakosti broušených ploch. Uvádí se též příklady použití této technologie v praxi. cs
dc.description.abstract The paper provides the possibility of using shaped grinding wheels for speed and powerful cutting. It evaluates the benefits of the high-power grinding taken in cutting the amount of material and quality of grinded surfaces. Examples of using this technology in practice are also shown. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001135
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509349!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509366!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43863965
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Lukovics, Imrich
utb.contributor.internalauthor Bílek, Ondřej
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record