TBU Publications
Repository of TBU Publications

CO2 laser micromachining and plastic properties

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title CO2 laser micromachining and plastic properties en
dc.contributor.author Sýkorová, Libuše
dc.contributor.author Malachová, Martina
dc.relation.ispartof Strojírenská technologie
dc.identifier.issn 1211-4162 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 14
utb.relation.issue zvláštní
dc.citation.spage 249
dc.citation.epage 253
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) cs
dc.subject CO2laser cs
dc.subject polymerní materiály cs
dc.subject korelační koeficient cs
dc.subject šířka řezu cs
dc.subject nelineární regrese cs
dc.subject CO2 laser en
dc.subject polymeric material en
dc.subject correlation coefficients en
dc.subject slot depth en
dc.subject nonlinear regression en
dc.description.abstract Článek prezentuje studii mikroobrábění různých polymerních materiálů na CO2 laseru. Na základě experimentálního obrábění polymerních materiálů byly vyhodnoceny optimální kombinace vstupních parametrů ? výkonu a posuvu pro obrábění ABS a PMMA. Výstupní parametry rovněž sloužily jako vstup pro vyhodnocení distribuce laserového záření u CO2 laseru. Toto vyhodnocení bylo realizováno za pomoci mikroskopu MU ZEISS, na který byla nainstalována kamera a zhotovené snímky řezaných vzorků. Závěrečná lineární regrese s vyhodnocením distribuce záření byla realizována za pomoci software DATAFIT 8. cs
dc.description.abstract Results of CO2 laser micro-machining research are presented in this paper. There was researched laser beam and its using on different types of polymeric materials in details. Optimal combination of laser cutting parameters (power and feed) was tried to find for ABS, POM and PMMA. The output parameters were evaluated as the entering data for the laser emission distribution. This exploration was realized on the optical microscope MU ZEISS. Than digital camera was installed in microscope and it scanned photo of specimens. Photo of grooves and melted boundaries were made. Finally nonlinear regression was realized with the help of DATAFIT V.8. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001119
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509308!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509311!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43863778
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sýkorová, Libuše
utb.contributor.internalauthor Malachová, Martina
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record