TBU Publications
Repository of TBU Publications

Chemical modification of hyaluronic acid: alkylation

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Chemical modification of hyaluronic acid: alkylation en
dc.contributor.author Lapčík, Lubomír
dc.contributor.author Benešová, Karolína
dc.contributor.author Lapčík Sr., Lubomír
dc.contributor.author de Smedt, Stefaan
dc.contributor.author Lapčíková, Barbora
dc.relation.ispartof International Journal of Polymer Analysis and Characterization
dc.identifier.issn 1023-666X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 15
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 486
dc.citation.epage 496
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Taylor and Francis en
dc.identifier.doi 10.1080/1023666X.2010.520904
dc.relation.uri http://tandfprod.literatumonline.com/doi/abs/10.1080/1023666X.2010.520904
dc.subject alkylové deriváty cs
dc.subject DSC cs
dc.subject kyselina hyaluronová cs
dc.subject kapalně-krystalický fázový přechod cs
dc.subject tvorba micel cs
dc.subject reologie cs
dc.subject viskozita cs
dc.subject Alkyl derivatives en
dc.subject DSC en
dc.subject Hylauronic acid en
dc.subject Liquid crystal phase transition en
dc.subject Micelle formation en
dc.subject Rheology en
dc.subject Viscosity en
dc.description.abstract hydrofobicky modifikované deriváty kyseliny hyaluronové (HA) jsou charakterizovány metodou diferenciální skanovací kalorimetrie (DSC). Současně je měřena viskozita a elasticita reologickými měřeními. Alkylace HA makromolekuly vede k výrazné změně reologických vlastností biopolymeru, která vede k úspěšné tvorbě micel. Tyto pak vytvářejí vysoce organizované supra-molekulární struktury v roztoku, které v případě délky alkylového řetězce C15 a větší je charakteristická tvorbou isotropních kapalně-krystalických přechodů. cs
dc.description.abstract Hydrophobically modified derivatives of hyaluronic acid (HA) are characterized by means of differential scaning calorimetry (DSC) measurements. Simultaneously, viscosity and elasticity are monitored by rheological measurements. Alkylation of HA macromolecule brings about a strong change in the rheological properties of the biopolymer, which leads to the succesful micelle formation process. The latter then create a highly organized supra-molecular structure in the solution, which at the length of the alkyl chain of C15 and higher, is characterized by the creation of the isotropic liquid crystal phase transition. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001093
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509537!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509244!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43862453
utb.identifier.scopus 2-s2.0-78649336862
utb.identifier.wok 000284409900002
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Benešová, Karolína
utb.contributor.internalauthor Lapčík, Lubomír
utb.contributor.internalauthor Lapčíková, Barbora
utb.contributor.internalauthor Lapčík Sr., Lubomír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record