TBU Publications
Repository of TBU Publications

Rozměrové deformace nohou stažením a jejich vliv na změny lokálních tlaků na plantě nohou při chůzi

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
HLAVÁČEK, Petr a Barbora ŠIBOVÁ. Rozměrové deformace nohou stažením a jejich vliv na změny lokálních tlaků na plantě nohou při chůzi. Pohybové ústrojí [online]. 2009, vol. 16, iss. 1+2, s. 130-134. [cit. 2024-03-03]. ISSN 1212-4575. Dostupné z: http://www.pojivo.cz/pu/PU_12_2009.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles