TBU Publications
Repository of TBU Publications

Obsah minerálních látek ve vybraných produktech z mořských a sladkovodních řas

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Obsah minerálních látek ve vybraných produktech z mořských a sladkovodních řas cs
dc.title Mineral contents in food products from freshwater algae and seaweed en
dc.contributor.author Mišurcová, Ladislava
dc.contributor.author Stratilová, Ivana
dc.contributor.author Kráčmar, Stanislav
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 0009-2770 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.issn 1213-7103 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 103
utb.relation.issue 12
dc.citation.spage 1027
dc.citation.epage 1033
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_103-issue_12-page_1027.html
dc.subject minerální prvky cs
dc.subject mořské a sladkovodní řasy cs
dc.subject mineral elements en
dc.subject seaweed en
dc.subject freshwater algae en
dc.description.abstract Cílem této práce bylo stanovit obsahy Fe, Zn, Cu, Mn, B, P, Ca, Mg, K, Na, Cr v produktech z řas, které jsou na českém trhu běžně dostupné a zhodnotit jejich podíl na denní dávce ve vztahu k ostatním zdrojům minerálních látek. Makrobiogenní prvky jsou v řasách přítomny v malých množstvích, na rozdíl od oligo- a mikrobiogenních prvků, jejichž obsahy byly vysoké. Vzhledem ke skutečnosti, že řasy poutají zájem odborníků nejen svou dietetickou hodnotou, ale také schopností absorbovat těžké kovy z prostředí, byly stanoveny i rizikové kovy Cd, Pb a Hg. Obecně bylo v produktech z mořských a sladkovodních řas zjištěno následující pořadí koncentrací jednotlivých prvků: Fe > Mn > B > Zn > K > Na > Mg > Cu > Ca > P > Cr, v případě toxických prvků: Pb > Cd >Hg. cs
dc.description.abstract Differences in the contents of macroelements (P, Ca, Mg, K, Na), trace elements (Fe, Zn, Cu, Mn, B, Cr) and toxic elements (Pb, Cd and Hg) were determined in food products prepared from freshwater algae or seaweed and their portion of mineral daily intake are discussed. Generally, the contents of macroelements are low. On the other hand, high contents of trace elements were observed. The order of macro- and trace elements in the products is: Fe > Mn > B > Zn > K > Na > Mg > Cu > Ca > P > Cr and that of toxic elements Pb > Cd >Hg. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001068
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508766!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861059
utb.identifier.scopus 2-s2.0-72449165500
utb.identifier.wok 000273363200005
utb.identifier.coden CHLSA
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Mišurcová, Ladislava
utb.contributor.internalauthor Kráčmar, Stanislav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record