TBU Publications
Repository of TBU Publications

Results of high-speed grinding proces

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Results of high-speed grinding proces en
dc.contributor.author Lukovics, Imrich
dc.contributor.author Bílek, Ondřej
dc.relation.ispartof Manufacturing Technology
dc.identifier.issn 1213-2489 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 9
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 24
dc.citation.epage 28
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) cs
dc.relation.uri http://journal.strojirenskatechnologie.cz/templates/obalky_casopis/IX_2009.pdf
dc.subject broušení cs
dc.subject vysokorychlostní cs
dc.subject simulace cs
dc.subject brousicí zrno cs
dc.subject Grinding en
dc.subject High-Speed en
dc.subject Simulation en
dc.subject Grinding Grain en
dc.description.abstract Tento článek se zabývá studiem fyzikálních a mechanických vlastností brousicích materiálů a hodnocení změn těchto vlastností u brousicích nástrojů. Dále uvádí experimentální výsledky vysokovýkonného broušení, stejně jako vyčíslení napjatosti kotoučů a kritickou rychlost cs
dc.description.abstract This paper deals with investigation of physical and mechanical characteristics of grinding materials and evaluation shaping of these properties in abrasive tools. Experimental results of high power grinding are introduced. State of stress enumeration of rotating wheels and critical velocity of shaped grinding wheels are shown. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001042
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508220!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861490
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Lukovics, Imrich
utb.contributor.internalauthor Bílek, Ondřej
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record