TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polystyrene/multi-wall carbon nanotube composites prepared by suspension polymerization and their electrorheological behavior

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Polystyrene/multi-wall carbon nanotube composites prepared by suspension polymerization and their electrorheological behavior en
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Lengálová, Anežka
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Slobodian, Petr
dc.relation.ispartof Current Applied Physics
dc.identifier.issn 1567-1739 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 9
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 184
dc.citation.epage 188
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.cap.2008.01.008
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567173908000230
dc.subject polystyren cs
dc.subject uhlíkové nanotrubičky cs
dc.subject polymerization cs
dc.subject nanokompozity cs
dc.subject elektroreologie cs
dc.subject polymerization en
dc.subject polystyrene en
dc.subject carbon nanotubes en
dc.subject nano-composite en
dc.subject electrorheology en
dc.description.abstract Polystyren/MWCNT komposity s obsahem MWCNT do 1 hm. % byly připraveny ve formě mikrokuliček suspenzní polymerizační technikou. Frakce 32-64 ?m byla zkoumána prostřednictvím SEM a TEM mikroskopie. Na povrchu kuliček není zaznamenám výskyt MWCNT. Řezy kuličkami ukazují na složení základních kuliček ze slinutých menších kuliček rozměrů v mikrometrech vytvářející heterogenní mezifázi. MWCNT nebyl zaznamenám uvnitř malých kuliček a zdá se že vyplňuje heterogenní fázi. Suspenze PS/MWCNT kuliček v silikonovém oleji vykazují elektrorheologický efect jehož intenzita silně závisí na obsahu MWCNT. cs
dc.description.abstract Polystyrene and polystyrene/multi-wall carbon nanotube composites, PS/MWNT, with MWNT content up to 1 wt.% were prepared in the form of microspheres through in situ suspension polymerization. The morphology of the fraction of 32-64 mu m was examined by SEM and TEM microscopy. On the surface of the spheres the presence of MWNT was not observed. The microspheres Intersections showed the structure of aggregates of sintered beads a few micrometers in size with heterogeneous interface. No MWNT material was observed inside the beads; it seemed to be situated in the heterogeneous phase of microspheres. Suspensions of PS/MWNT in silicone oil show electrorheological effect, whose intensity strongly depends on MWNT content in composite microspheres. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001041
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508212!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861466
utb.identifier.scopus 2-s2.0-51249111689
utb.identifier.wok 000259765600033
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Lengálová, Anežka
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.contributor.internalauthor Slobodian, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record