TBU Publications
Repository of TBU Publications

Modification of polyamides properties by irradiation

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Modification of polyamides properties by irradiation en
dc.contributor.author Maňas, Miroslav
dc.contributor.author Staněk, Michal
dc.contributor.author Maňas, David
dc.contributor.author Daněk, Michal
dc.contributor.author Holík, Zdeněk
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 1213-7103 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 103
utb.relation.issue S
dc.citation.spage 24
dc.citation.epage 28
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Česká společnost chemická, pobočka Pardubice cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2009_13_s009-s039.pdf
dc.subject ozařování cs
dc.subject radiační síťování cs
dc.subject vlastnosti cs
dc.subject polyamid cs
dc.subject Irradiation en
dc.subject radiation crosslinking en
dc.subject properties en
dc.subject polyamid en
dc.description.abstract Princip ozařování spočívá ve schopnosti vysoké energie radiace produkovat v materiálech kationty, anionty a volné radikály, což vede ke změnám řady vlastností ozařovaných materiálů. V článku je prezentováno porovnání mechanických vlastností ozářeného a neozářeného polyamidu PA6 a PA 6.6, neplněného a plněného 30% skelných vláken cs
dc.description.abstract The principle of the radiation processing is the ability of the high energy of radiation to produce reactive cations, anions and free radicals in materials which leads to changes of materials properties. A comparison of the mechanical properties of natural and irradiated polyamide PA6 and PA 6.6 (Unfilled and filled by 30% of GF) is presented in this article en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001039
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508210
utb.identifier.obdid 43861462
utb.identifier.scopus 2-s2.0-64249124692
utb.identifier.coden CHLSA
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Maňas, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Staněk, Michal
utb.contributor.internalauthor Maňas, David
utb.contributor.internalauthor Daněk, Michal
utb.contributor.internalauthor Holík, Zdeněk
Find Full text

Files in this item

Show simple item record