TBU Publications
Repository of TBU Publications

Nutriční hodnota a chemické charakteristiky vybraných letních odrůd hrušní

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Nutriční hodnota a chemické charakteristiky vybraných letních odrůd hrušní cs
dc.title Nutritional a chemical characteristics of summer cultivars of pears en
dc.contributor.author Rop, Otakar
dc.contributor.author Mlček, Jiří
dc.contributor.author Kramářová, Daniela
dc.relation.ispartof Zahradnictví
dc.identifier.issn 1213-7596 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 50
utb.relation.issue 9
dc.citation.spage 12
dc.citation.epage 14
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Profi Press s.r.o. cs
dc.subject pektiny cs
dc.subject minerální látky cs
dc.subject hrušně cs
dc.subject Pectin en
dc.subject mineral elements en
dc.subject pears en
dc.description.abstract Cílem práce bylo sledovat obsah pektinu a minerálních látek v letních odrůdách hrušní. Nejvyšší hodnoty byly zjištěny u krajových odrůd, např. Máslovky. cs
dc.description.abstract The aim of this work was to evaluate pectin and mineral elements in summer cultivars of pears. The highest values were in local cultivars, e.g. Máslovka en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001034
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508196
utb.identifier.obdid 43861362
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Rop, Otakar
utb.contributor.internalauthor Mlček, Jiří
utb.contributor.internalauthor Kramářová, Daniela
Find Full text

Files in this item

Show simple item record